čtvrtek 20. června 2024

Pár faktů pro Franze Kafku

Tento rok měl Franz Kafka stoleté jubileum od svého úmrtí. Byl to český, německy píšící spisovatel židovského původu. Dalo by se o něm říci, že je jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století. Jeho romány a novely jsou plné úzkosti, otázek o smyslu života a nebývají moc lehké. Jeho jméno se stalo synonymem pro zvláštní a absurdní literární světy, kde se člověk cítí zmatený.

Jsou věci, které neztroskotají na ničem jiném než na sobě samých. Lze vůbec uniknout? Playing Kafka je skvělá hra plná neproniknutelných intrik, záludných zvratů a konverzací, jež zdánlivě postrádají smysl. Hra čerpá ze života a díla Franze Kafky, byla tvořena s experty na jeho tvorbu. Lze také stáhnout v App Store, Google Play, nebo také na Steam.

Zde je odkaz na tuto hru: https://store.steampowered.com/app/2911850/Playing_Kafka/

Připravili jsme pro vás 5 zajímavých faktů, abychom ukázali, že to byl furt přece jenom člověk, který se uměl i smát.

     1. Houbový expert


            To, že byl z Čech se dá doložit i tím, že Franz Kafka miloval houbaření. Měl rád dlouhé procházky v lese, kde je sbíral. Naučil se rozpoznávat několik druhů hub, které si postupně zapisoval do svého deníku. 

            Houbaření zapojil i do svých romantických dopisů. Jednou své mile dokonce napsal milostný dopis, kde zmínil, že by mu musela pomáhat sbírat houby, což považoval za vrchol romantiky.


     2. Láska k pornografii a sexu

            I přes své depresivní příběhy, měl v této oblasti dost pikantní život. V pornografii si Kafka libuje. Své poklady a erotické povídky si před rodiči zamykal a schovával do tajné knihovny.

            Je dobře zdokumentováno, že Kafka měl zájem o pornografii. Byl pravidelným návštěvníkem kabaretů a bordelů v Praze a Berlíně. Ve svých dopisech a denících se často zmiňoval o svých sexuálních fantaziích a zkušenostech. V těchto dopisech zkoumal své pocity hanby a viny. Samozřejmě Kafkova sexualita a zájem o pornografii ovlivnily jeho literární tvorbu. V jeho dílech se často objevují motivy sexuálního ponížení, moci a kontroly.

            Jeho korespondence s Milenou Jesenskou, odhaluje hluboké a často temné sexuální fantazie, což poskytuje intimní pohled na jeho psychologii.


     3. Kafka a oblečení


            Navzdory jeho pochmurnému psaní měl Kafka smysl pro módu. Rád se oblékal elegantně a dbal na to, aby jeho oblečení bylo vždy čisté a upravené. Nechával si vyrábět obleky na míru. Roku 1910 sepsal dokonce své postřehy o módě.

     4. Noční sova


            Kafka trpěl nespavostí a nejčastěji psal v noci. Byl tak oddaný své tvorbě, že často pracoval až do rána. Když čteme jeho díla, můžeme téměř slyšet tiché noční hodiny a cítit neklid, který ho provázel.

            Jeden z důvodů může být jeho práce, která mu zabírala většinu jeho času, proto byl odsouzen    psát k večeru až dlouho do noci. Noční hodiny se pro něj staly obdobím klidu a ticha, kdy se mohl plně ponořit do svých myšlenek a literárního světa. Ve svých dopisech a denících často zmiňoval, že právě v noci nacházel inspiraci a koncentraci.

            Kafkův noční režim však měl i své stinné stránky. Nedostatek spánku a neustálý vnitřní stres podkopávaly jeho zdraví. Přestože noční hodiny pro něj byly obdobím tvůrčího rozmachu, zároveň ho fyzicky i psychicky vyčerpávaly.

            V jednom ze svých dopisů Maxu Brodovi, svému příteli a životopisci, Kafka napsal: "Moje psaní je zcela soustředěné na noční čas. Jen v noci, kdy celý svět spí, se cítím svobodný a schopný psát." Tato slova dokonale vystihují jeho vztah k nočnímu psaní a nespavosti.


     5. Kafka záliba ve sportu


Zápisník či cyklista?

            Franz nebyl jen intelektuálem sedícím za psacím stolem. Byl vášnivým plavcem, jezdcem na kole a dokonce se věnoval zápasení. Je těžké si představit, jak autor "Proměny" dělá kliky nebo plave v řece, ale Kafka to opravdu dělal.

Takže až si příště otevřete knihu od Franze Kafky, vzpomeňte si, že za těmi temnými řádky se skrývá člověk s hlubokým smyslem pro humor, vášnivý sportovec a elegantní módní guru, který nikdy nepřestal fascinovat svět svou jedinečnou perspektivou.

čtvrtek 13. června 2024

Vliv sociálních sítí na duševní zdraví mladých lidí - Karel Vobecký

 

     V dnešní digitální éře hrají sociální sítě jako Facebook, Instagram, TikTok a Snapchat významnou roli v životech mladých lidí. Přinášejí mnoho pozitivních aspektů, jako je snadná komunikace, sdílení zážitků a přístup k informacím. Přesto stále častěji se diskutuje o jejich vlivu na duševní zdraví mladých uživatelů. Tento článek se zaměří na zkoumání těchto dopadů a na způsoby, jak se mladí lidé mohou bránit negativním účinkům sociálních sítí.

Sociální sítě a jejich pozitivní stránky

     Sociální sítě umožňují mladým lidem udržovat kontakt s přáteli a rodinou, bez ohledu na vzdálenost. Mohou sdílet své zážitky, fotografie a videa, tím posilují své sociální vazby. Díky sociálním sítím mají mladí lidé také přístup k různorodým informacím, které jim mohou pomoci v jejich vzdělávání a osobním rozvoji. Navíc mohou nacházet komunity se společnými zájmy, kde mohou sdílet své koníčky a nalézat podporu.

Negativní dopady na duševní zdraví

     Bohužel, sociální sítě mají také řadu negativních dopadů na duševní zdraví mladých lidí. Jedním z největších problémů je srovnávání se s ostatními. Mladí lidé často vidí na sociálních sítích upravené a idealizované verze životů ostatních, což může vést k pocitům méněcennosti, úzkosti a deprese. Když vidí, že ostatní mají zdánlivě dokonalé životy, mohou mít pocit, že sami nejsou dostatečně úspěšní nebo šťastní.

     Dalším problémem je kyberšikana. Sociální sítě mohou být místem, kde dochází k šikaně a obtěžování. Kyberšikana může mít vážné následky na duševní zdraví obětí, včetně nízkého sebevědomí, úzkosti, deprese a v extrémních případech i sebevražedných myšlenek.

     Nadměrné užívání sociálních sítí může také vést k problémům s duševním zdravím. Když mladí lidé tráví příliš mnoho času online, mohou zanedbávat důležité aspekty svého života, jako jsou spánek, fyzická aktivita, studium a reálné sociální interakce. To může vést k pocitu izolace, únavě a celkovému zhoršení duševního zdraví.

Jak se bránit negativním vlivům

     Je důležité, aby mladí lidé byli informováni o rizicích spojených se sociálními sítěmi a aby se naučili, jak se jim bránit. Jedním z kroků je nastavení časových limitů pro používání sociálních sítí, aby se zabránilo nadměrnému užívání. Mladí lidé by měli také hledat rovnováhu mezi časem stráveným online a časem věnovaným jiným aktivitám, jako je sport, studium nebo setkávání s přáteli osobně.

     Důležité je také naučit se kriticky hodnotit obsah na sociálních sítích. Mladí lidé by měli vědět, že to, co vidí online, není vždy pravdivé a že mnoho příspěvků je upraveno a idealizováno. Tímto způsobem mohou snížit negativní dopad srovnávání se s ostatními.

Konec školního roku na naší škole, aneb jak to všechno v klidu zvládnout


 Konec školního roku bývá často hektický, proto bych chtěl pro nové žáky naší školy sepsat takový „návod“, jak to vše funguje a jakým způsobem to v klidu zvládnout a nezbláznit se. Nejdůležitější je si zachovat klidnou hlavu. Ono to vlastně to není o moc jiné, než to bylo u vás na základních školách. Avšak je tu pár odlišností, které vás, jako nové žáky, mohou mile, ale i nemile překvapit. 

Vše to začíná už okolo Velikonoc, kdy jsou první maturity, žáci nematuritních ročníků mají nějaké dny volno a učitelé se snaží nasbírat dostatek známek, protože tuší, že čas se krátí. V tu dobu ale ještě nejde, do jak se říká, „tuhého“. Největší rozdíl oproti základní škole jsou ústní maturity v druhé polovině května. Možná se vám to zdá jako dlouhá doba od Velikonoc po květen, ale ten čas velmi rychle uteče, do toho jsou ještě přijímačky na SŠ, a pak je už prakticky uzavření klasifikace a vysvědčení. 

Během ústních maturit mají žáci prvního a druhého ročníku různé zajímavé semináře a sportovní akce, při kterých se určitě nikdo z nich nenudí. Naopak žáci třetího ročníku mají praxe ve firmách, o kterých následně píší výstup, neboli referát. Když se žáci po praxích vrátí, čeká je spousta testů a čtvrtletních prací na které mají zhruba dva týdny. Vše se dá v pohodě zvládnout a není potřeba se ničeho bát. Na žáky třetího ročníku poté čeká vodácký kurz, ten je plný zábavy a odpočinku od studia. 

Po třetím týdnu června nastává závěrečný týden, kdy jezdí žáci na různé výlety podle toho jak se domluví jejich vlastní třída. Následně nadchází den D - to je předání vysvědčení a zasloužené dvouměsíční volno plné zábavy a užitých chvil. 


Š.R.

Rušení papírových omluvných listů!

    Od příštího školního roku se nově zavedou elektronické omluvné listy. Tím by se měl zjednodušit způsob omlouvání absence žáka. Někteří, ale s tímto novým způsobem nesouhlasí, jelikož si myslí, že je lepší si absenci omlouvat v papírové podobě. 

    S touto novinkou přijde i úprava procentuální docházky. Žáci budou povinni si testem doplnit učivo z určitého předmětu, ze kterého budou mít absenci více než dvacet procent. Tento rok je tato hranice určena dvaceti pěti procenty s tím, že učitel nemusí vyžadovat po studentovi absenční test, od třicetiprocentní absence se tento test stává povinností.
Svobodová, Stauchová