pondělí 15. května 2023

Jak se nestát obětí sexuálního násilí (přednáška v rámci programu primární prevence)

 

Přednáška o tom, jak se nestát obětí sexuálního zneužívání, byla velice obohacující. Mgr. Jan Machuta, vedoucí mravnostního oddělení Krajského ředitelství policie hl. m Prahy, který se podílí na odhalování a vyšetřování nejzávaznější mravnostní trestné činnosti páchané na dětech, žákům prvního a druhého ročníku předal spoustu informací o tom, jak se vyvarovat situací, při kterých hrozí riziko sexuálního násilí.

Mimo jiné se dozvěděli, co vše se jako sexuální násilí řeší. Mgr. Jan Machuta velmi ochotně a trefně odpovídal na kladené dotazy, kterých rozhodně nebylo málo. Žáci byli obohaceni o pohled na výše zmíněnou problematiku  z pozice policisty.  

Jisté je, že kdyby snad měl někdo v budoucnosti blízko k situaci spadající pod problematiku sexuálního násilí, bude mít po přednášce větší motivaci dojít na policii a ohlásit problém.  úterý 9. května 2023

Shifted Realities v 1. E


 

V pátek 21.4 2023 navštívila třída 1. E výstavu s názvem Shifted Realities. Expozice se konala v pražské Galerii Rudolfinum.  

 

Výstava Shifted Realities u studentů vyvolávala otázky: Co je to realita? A je realita jenom jedna? Nebo se nám nabízí možnost pohybovat se mezi různými verzemi a variacemi toho, co jinak považujeme za samozřejmé a popisujeme jako skutečnost?  

 

Expozice návštěvníkům Galerie Rudolfinum nabídla škálu možných návodů a náznaků vnímání, jak rozvětvené a košaté „naše reality“ mohou být. Mohli jsme zde vidět sérii prací, které pro nás připravili mezinárodně uznávaní umělci, vybrané přístupy uvažování o současném světě a jeho směřování. Výstava navazuje na dlouhodobou dramaturgickou linii galerie nazvanou Rudolfinum_Time-Based zaměřující se na prezentaci umění založeného na čase – filmu, videí nebo pohyblivém obrazu. 

 

Výstava byla velmi zajímavá a neobvyklá. Expozice se dotýká každého z nás, a tak rozhodně zaujme širokou veřejnost. pondělí 1. května 2023

Jeden svět otevírá studentům oči

 

Ve středu 22. března 2023 se třída MJK zúčastnila filmové projekce Jednoho světa na školách (JSNS) v kině Světozor. Studenti měli na výběr z několika témat, avšak nakonec jednoznačně zvítězil dokumentární film s názvem Mladí Rusové na útěku. Po příchodu do kina se všichni pohodlně usadili a film začal.

Příběh ukazoval život mladé ruské rodiny, která nesouhlasí s válkou a snaží se ze země odjet. Mezi hlavní postavy patřil otec rodiny Egor Lesnoy s manželkou Nasťou a dcerou Mirou. V příběhu jsme se dozvěděli, jaký mají lidé v Rusku názor na válku. Mnohým obyvatelům válka nevadila a považovali ji za správnou. Ti, kterým válka vadila a kteří proti ní protestovali, byli státem potrestáni. Odpůrci, mezi které patřily i naše hlavní postavy, se proto snažili ze země co nejrychleji odcestovat. To se nakonec povedlo Nastě i malé Miře. V příběhu nebylo vidět, zda se za rodinou dostal i Egor, avšak po zhlédnutí filmu následovala debata, při které jsme se dozvěděli, že ano.

Oceňuji debatu po filmu s ruským umělcem Antonem Litvinem, který už 8 let žije v České republice. Dozvěděla jsem se například, že většina Rusů nikdy nevycestovala do zahraničí a jediné místo, které znají, je jejich vlast a okolní svět znají pouze z televize. Pan Litvin celkově dovysvětlil to, jak je občany Ruska vnímána Putinova vláda, a uvedl na pravou míru, jak se tam věci mají.

Osobně si myslím, že to bylo skvělé zpestření výuky. Film byl podle mého názoru zajímavý, ale v podstatě nic nového nepřinesl. Vím, že jsou v Rusku lidé pro válku i proti ní, ovšem vždy je rozhodně dobré si tyto skutečnosti připomínat. Každopádně bych tento příběh doporučila zhlédnout naprosto všem, film se snaží o střízlivý pohled na skutečnost.

 


                                               Egor Lesnoy otužující se v Bajkalu


Čapkoviny

 

Dne 20.4. 2023 jsme se v rámci školy vydaly na slavnostní vyhlášení literární soutěže Čapkoviny. Soutěž je každoročně organizována střední školou Náhorní. Celá akce probíhala v prostorách Městské knihovny na Mariánském náměstí, konkrétně ve velkém sále.


Literární soutěž Čapkoviny aneb Žijeme s knihou je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti, schopnosti vyjadřování, kreativity, osobnostního rozvoje a zájmu o literaturu žáků základních škol a studentů středních odborných škol a gymnázií. Témata jsou inspirována tvorbou a životem Karla Čapka, k jehož odkazu se soutěž hlásí. Čapkoviny si tedy můžeme představit jako takovou malou Magnesii literu. Pro tento rok bylo zadáno téma Kdybych tolik nepospíchal, možná bych to stihl. Je převzato z citátu samotného Karla Čapka: „Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul.“

K slavnostnímu vyhlášení bylo přizváno nemálo slavných osobností, jmenovitě například Jan Kanzelsberg, Pavel Mandys či Iva Procházková. Většina z nich také vystoupila na pódiu a motivovala mladé autory svými slovy k další tvorbě. Zúčastněných studentů bylo letos rekordních 330. O hudební doprovod celé akce se postaraly dvě studentky konzervatoře.

Bohužel jsme se letos neumístily, ale nezoufáme. Příští rok to jistě vyjde.

 

Studentky 1.E