neděle 6. května 2012

FOTKY Z POSLEDNÍHO ZVONĚNÍ

Více fotografií naleznete na www.facebook.com/kristyna.baborova.photographerKristýna Baborová

VIDEA Z POSLEDNÍHO ZVONĚNÍKristýna Baborová

ROMANTIKA V MÁJI


Potěšte svůj milovaný protějšek nějakým z našich vybraných tipů na romantiku.
  •          Každou ženu vždy velice potěší květiny. Pošlete květiny, ať Vaše láska kvete navždy.   http://www.kvetinyvs.cz/
  •          Znáte něco romantičtějšího než podvečerní plavbu po Vltavě, při které můžete obdivovat nádherná pražská panoramata a při tom si třeba vychutnávat pohádkovou večeři?

  • Romantická projížďka historickým kočárem taženým koňmi je vhodný dárek pro všechny, i pro čerstvě zamilované.
  • Co takhle večerní piknik pod širým nebem? Je přece spousta hezkých míst, jako například Petřín, Stromovka, Ladronka, atd.

  • Využijte se svým protějškem krásného počasí a vyražte na kolečkové brusle.
Martin Hrunek

sobota 5. května 2012

ČARODĚJNICE


Pálení čarodějnic je velmi starý, lidový zvyk. Jeden z největších pohanských svátků slavíme v noci z 30. dubna na 1. května, kdy se lidé scházejí u ohňů a oslavují příchod jara a plodnosti.

Tato noc je považována za magickou a kdysi se čarodějnice slavily o úplňku, který byl nejblíže dnu přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a že se otevírají jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou poklady.

Samotné zapalování ohně bylo na ochranu proti zlým démonům, duchům a čarodějnicím.  Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Tento svátek se slaví i v jiných zemích, jako je třeba Slovensko, Skotsko, Irsko, Švédsko, Finsko…

Finsko - Tento svátek (Vappu) je veden ve znamení studentských slavností a scházejí se současní i bývali studenti univerzit.

Skotsko  -  Pro Kelty Beltane ohlašoval začátek pastorační letní sezony, kdy byly houfy skotu vyhnány k pastvinám.

Markéta Krčová

RECENZE K PŘEDSTAVENÍ MÁJ


Nezapomenutelné představení jedné herečky Barbory Hrzánové, která se dokáže vtělit nejen do vážného vyprávění o českém národu, ale umí napodobit i lesní skřehotání.

Divadelní hra Máj, která je na programu v pražském divadle Viola, nabízí jedinečnou podívanou na sólové představení Hrzánové, která přednáší celý text zpaměti, už to samo o sobě je hodno obdivu. Nejen že dokáže bravurně vyjádřit Máchovu rozmanitou češtinu, ale připravila si i spoustu gest, jež diváky ihned zaujmou.

Již v prologu „Čechové jsou národ dobrý“ vás Barbora Hrzánová dokáže zavést do děje natolik, že cítíte, jak vám po zádech přebíhá mráz, jako byste prožívali veškerý děj doopravdy.
Hudební doprovod Emila Viklického dodává hře nevídanou dramatičnost a přednes Hrzánové naopak komediálnost. Hlasitý smích a vzdechy vás zaujmou a jen těžko budete věřit, že je již konec představení.

Kristýna Baborová

pátek 4. května 2012

8. KVĚTNA – DEN OSVOBOZENÍ


Většina z nás si pod tímto datem představíme volný den bez práce či školy, ale kdo ví, proč vlastně tento státní svátek slavíme?
8. května 1945 se považuje za den ukončení 2. světové války, osvobození od německého fašismu a s ním i od věznic, káznic, vyhlazovacích táborů a politického pronásledování a zastrašování. Ne všude však skončila válka ve stejný den. V některých částech Evropy válka trvala další týden, a v některých asijských státech dokonce ještě několik měsíců.

Ani za den kapitulace německých vojsk není všude považován 8. květen. Ta totiž v platnost vstoupila osmý květnový den, ve 23:01 hodin středoevropského času. V moskevském čase to ovšem znamená jednu minutu po půlnoci dne 9. května. Z důvodů neshody, co se týče data, se ani v prvních poválečných letech konec války neslavil, ani nebyl považován za státní svátek. Vláda Národní Fronty se totiž nemohla shodnou, ve kterém z těchto dvou dnů by se měl slavit.

Kateřina Burdová

MÁJ


Významná osobnost naší literatury, zejména pak jeden z předních českých básníků, Karel Hynek Mácha, je pokládán za zakladatele romantismu v české zemi.
Snad každý z nás si tohoto básníka spojuje s jeho nejznámějším dílem Máj. Ale málokdo ví, jaký život vlastně prožil a jaká další díla stihl nebo nestihl dokončit. Narodil se 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě. Už jako dítě měl Mácha za sebou první básnické pokusy v němčině, až poté přešel do češtiny.  Za svého života se básníkovi nedostalo přílišného pochopení v tvorbě, mnoho spisovatelů té doby obviňovalo Máchu z nedostatečného vlasteneckého cítění ve svých dílech. Z jeho tvorby byl cítit pesimismus, ačkoliv tehdejší česká díla byla tvořena v duchu optimismu.

Málokdo o něm ví, že jeho pravé jméno bylo Ignác Mácha. Jméno si ale podle tehdejšího obrozeneckého zvyku změnil do české podoby a přidal si druhé jméno Karel. Mácha studoval filozofii a práva.
I přes jeho velmi krátký život byl Karel Hynek Mácha velmi výstřední osobnost. Tvrdí se o něm, že si nechával šít na míru dlouhé kabáty podle aktuální nálady. Nosíval prý též široký, nápadný klobouk.

Zalíbení nacházel v kreslení, v četbě či v cestování. Dokonce prý cestoval pěšky do Itálie. Jako romantik miloval přírodu a procházky v ní. Zajímal se o divadlo, ochotnicky hrál v Kajetánském divadle.
 A právě zde potkal svou životní lásku Lori Šimkovou, která mu později porodila syna. Krom divadla se zajímal i o historii a politiku.

Inspiracím k tvorbě mu byli spisovatelé Byron, Scott, Shakespear a řada polských romantických básníků. Za jeho života téměř všechny svoje výtvory publikoval v časopisech, nejčastěji pak v Tylových Květech.

Zajímavostí je, že Mácha musel Máj vydat za vlastní náklady, neboť jak jsem již uvedl, nebyl svými současníky přijat a jeho tvorba se obrozencům zdála příliš pesimistická a subjektivní. Samotnou literaturu bral jako prostředek sebevyslovení. Karel Hynek Mácha tvořil asi pět let a za tu dobu začínal psát spoustu svých zamýšlených děl. Ale velká část jeho děl zůstala nedokončená. Chystal se napsat čtyřdílný historický román Kat, stihl ale pouze první část: Křivoklad (Křivoklát).
Z plánovaného povídkového souboru Obrazy ze života mého dokončil jenom dvě povídky - Večer na Bezdězu a Márinka. I jeho další plánovaná próza zůstala jen v náčrtcích: Bratři, Boleslav, Bratrovrah.

6. 11. 1836 pak Karel Hynek Mácha umírá na choleru v Litoměřicích, aniž by spatřil svého syna Ludvika. Ironií je, že měl pohřeb v den, který měl být jeho dnem svatebním. Ačkoliv jeho současníci většinou neocenili jeho práci, nebo ocenili jen uměleckost jeho práce a odmítli subjektivitu jeho díla, stal se Karel Hynek Mácha inspirací a vzorem pro několik příštích generací. 
Roman Pokorný