středa 28. února 2024

 Nebezpečí alkoholu

Alkohol je chemická látka, která se často nachází v nápojích, jako je pivo, víno nebo tvrdý alkohol.

Když se člověk příliš opije, může zažít různé negativní důsledky. Mezi nejčastější patří zhoršená koordinace, rozmazané vidění, zvracení, ztráta paměti a dokonce i riziko vážných zdravotních problémů jako je jaterní onemocnění a poškození mozku.

V důsledku opakovaného a nadměrného pití alkoholu může vzniknout závislost na alkoholu (alkoholismus). Pravidelná konzumace může vést k fyzické a psychické závislosti.

Příznaky závislosti na alkoholu se mohou lišit u každého jednotlivce, mezi obecné příznaky patří:

-Touha nebo nutkání pravidelně pít alkohol

-Ztráta kontroly nad množstvím alkoholu, které se konzumuje

-Snaha skrývat nebo zamlčovat pití

-Vznik abstinenčních příznaků při snížení nebo přerušení pití

-Zanedbávání povinností a zájmů kvůli alkoholu

-Pokles pracovního výkonu nebo školních výsledků

-Problémy v osobních vztazích

-Zvýšená tolerance k alkoholu

-atd.

Je důležité si uvědomit, že tyto příznaky mohou naznačovat závislost na alkoholu, ale diagnóza by měla být stanovena odborníkem. Pokud si myslíte, že vy nebo někdo blízký trpí závislostí na alkoholu, je důležité vyhledat odbornou pomoc.

Pokud, chcete pít bezpečně, držte se určitých pravidel. Prvně si stanovte hranici, kolik toho chcete vypít, a držte se jí. Pijte pomalu a postupně, aby vaše tělo mělo čas alkohol zpracovat. Pití alkoholu, by se mělo pravidelně prokládat pitím nealkoholických nápojů, aby se snížilo riziko předávkování. Pijte v bezpečném prostředí a s lidmi, kterým věříte a můžete se na ně spolehnout, pokud byste to přehnali.  A samozřejmě, vždy je důležité poslouchat své tělo a vědět, kdy přestat.🍻


Lucie Kulhavá

 Klíč ke zdravému životnímu stylu a úspěšnému vzdělání

 

Pohyb je jedním z nejdůležitějších prvků zdravého životního stylu. V dnešní době, kdy technologie stále více ovlivňují naše životy a mnoho času trávíme před obrazovkami, je důležité si uvědomit význam pravidelné fyzické aktivity pro naše zdraví a duševní pohodu.

Zapojení se do pravidelného pohybu přináší mnoho výhod. Fyzická aktivita posiluje naše tělo, zlepšuje kardiovaskulární zdraví a podporuje správnou funkci orgánů. Pravidelný pohyb také snižuje riziko řady chronických onemocnění, včetně obezity a diabetu.

Pohyb ale neprospívá pouze fyzickému zdraví, má také pozitivní vliv na naši duševní pohodu a kognitivní funkce. Během cvičení se uvolňují endorfiny, tzv. hormony štěstí, které zlepšují náladu a snižují stres. Pravidelná fyzická aktivita také zlepšuje koncentraci a mentální výkonnost, což má přímý dopad na výsledky ve škole.

Ve školním prostředí by měl být pohyb nedílnou součástí. Kromě toho by měly školy nabízet různé možnosti k fyzické aktivitě a zájmových kroužků, které motivují studenty k pravidelnému pohybu a podporují týmovou spolupráci. Sportovní soutěže a akce pak mohou přinášet radost ze společného úspěchu.

Pohyb není jenom aktivita, která nás udržuje fit, ale je to také způsob, jak zlepšit naše životy a dosáhnout úspěchů ve vzdělání. Školy by měly dávat pohybu větší pozornost a vytvářet prostředí, které podporuje aktivní a zdravý životní styl u svých studentů. Ať už jde o tělocvik, sportovní soutěže nebo školní akce spojené s pohybem, Každý krok k většímu pohybu je krok správným směrem.  
Novotná Pavla 4.B

pondělí 19. února 2024

Emoce (nejen) v marketingu

 

V pátek 16. února se třída 2.E zúčastnila přednášky s názvem „Emoce v marketingu", kterou vedl Ing. Dávid Vrtaňa, Ph.D. z portálu Mladý podnikavec. Během tříhodinového setkání nás pan Vrtaňa zavedl do světa emocí, pocitů a myšlenek v marketingu.

První část přednášky byla zaměřena na obecný výklad o využití emocí v marketingu. Dozvěděli jsme se například o 6 základních emocích, se kterými se v něm potkáme nejčastěji. Pan Vrtaňa nám na různých příkladech ukázal, že ne všechny emoce jsou snadno čitelné z obličeje, a že dokonce i jemné mimické gesto, jako je zdvižené obočí, může být klíčové nejen v marketingu, ale např. při vyšetřování kriminálních případů.

Ve druhé části jsme sledovali reklamy a poté reflektovali pocity, které v nás daná reklama vyvolala. Potvrdili jsme si sami na sobě, jak moc jsme ovlivňováni při vnímání světa kolem nás emocemi. Spoustu z nás překvapilo, že rozum „postává“ daleko za našimi emocemi. Ke konci přednášky jsme si také zasoutěžili o 2 knihy, které všem zájemcům oblast marketingu a podnikání přibližují ještě podrobněji.

Celá přednáška probíhala v příjemné atmosféře a pro všechny zúčastněné byla přínosná. Chtěla bych ocenit způsob výkladu přednášejícího, protože i v tak krátkém časovém úseku nám předal mnoho užitečných informací zábavnou a interaktivní formou. Dozvěděli jsme se něco nového o našich vlastních emocích, ale i osobních zkušenostech přednášejícího. Také audiovizuální ukázky byly pečlivě vybrané a aktuální.

Myslím si, že u mnohých z nás přednáška předčila očekávání. Vstříc víkendu jsme odcházeli plni pozitivních emocí a s úsměvem na tváři.