pondělí 3. dubna 2017

Majčino vědecké okénko


Vliv DNA na raka


Vědci už dávno prokázali, že rakovina je způsobena chybami v DNA, a nová studie zjistila, že ve většině případů rakoviny, jsou tyto chyby zcela náhodné. Není to kvůli dědičnosti nebo faktorům životního prostředí, ale spíše výsledkem náhodných chyb.

Vědci tyto mutace přisuzovali především dvěma věcem: buď byla
 mutace zděděna, nebo způsobena vnějšími faktory, které mohou poškodit DNA, jako je cigaretový kouř nebo ultrafialové záření. Ale třetí faktor ve skutečnosti tvoří dvě třetiny těchto mutací.


Voda má emoce

Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací.
Jak to prokázal? Fotografií mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů.
Jeho sbírka fotografií vodních kristalků se stala klíčem k prokázání vztahu mezi vnějšími vlivy a změnou ve struktuře vody. Emoto provedl velké množství pokusů s kvalitou vody a dopadem negativních a pozitivních slov na strukturu vody. Zkoumal vliv hudby, obrazů, písmen nebo textů a provedl také další netradiční pokusy například testováním vlivu různých druhů modliteb na strukturu vodních krystalů.

“Tyto poznatky poukazují na to, že jsme sami tvůrci našeho vlastního života. Svůj život utváříme tím, jak myslíme, jak mluvíme, jaký zaujímáme postoj – protože to vše jsou výrazné vibrace a energie, které mají vliv na realitu, kterou zažíváme,“  - Emoto.

Mariana Macháňová 3.F


Žádné komentáře:

Okomentovat