pondělí 10. března 2014

Recitace není jenom pro děti...
 
Dne 27.2. se v sále naší školy uskutečnila recitační přehlídka s názvem PRAŽSKÝ KALICH 2014. Účinkujícími byli vybraní zástupci z každého ročníku. Jako žáci Mediální a jazykové kultury jsme se mohli společně s Literaturou netradičně a Dějinami kultury  této akce v roli diváků zúčastnit.
 Měli jsme jedinečnou možnost zhlédnout zajímavá vystoupení našich spolužáků, kteří  měli odvahu  postavit se před náročnou porotu a plný sál diváků. Recitační soutěž zahájil a celým programem nás poutavě a vtipně provázel pan profesor Ondřej Macura. Svou roli si očividně velmi užíval. Zároveň byl členem poroty, která se dále skládala z našich profesorů (M. Michálkové, V. Prchalové) a bývalého absolventa této školy Jaroslava Kauckého, který pomáhá s vedením školního improvizačního kroužku Brašny. Ale také všichni přítomní žáci z výše zmíněných seminářů měli možnost ohodnotit výkony svých spolužáků.
S recitací začali žáci prvních ročníků, ti nejstarší celou předhlídku zakončili. Z důvodu hojného počtu diváků byli recitátoři značně nervózní, což se odráželo na kvalitě projevu. Některým bohužel vypadával text, což jejich výkon oslabilo. I přes tyto nedostatky jsme obdivovali jejich velkou odvahu a snahu. Líbilo se nám, když se u recitátorů projevilo jejich herecké nadání, protože dokázalo oživit atmosféru v sále.
Nelehkým úkolem poroty bylo vybrat z ohromujícího počtu účastníků 4 nejlepší recitátory. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií dle věku. První kategorie byla do 17 let a druhá od 17 let výše.  Výběr byl tak těžký, že se porota nakonec rozhodla pro 5 nejlepších, kteří dostali možnost reprezentovat naši školu v celopražském kole. Jednalo se o tyto účinkující:  Janů Richard (1.D), Hájková Karolína (1.F), Nováková Kateřina (3.C), Bukáčková Hana (3.F), Vyhnánek David (4.A)

Tato soutěž je důkazem, že recitace nepatří pouze na základní školy, nýbrž může být přínosná i pro studenty středních škol. Všem zúčastněným děkujeme za jejich snahu a vybraným  uchazečům přejeme hodně úspěchů v dalším kole soutěže PRAŽSKÝ KALICH.

Úryvek z básně Jan Werich, Jan Voskovec - Vy nevíte, co je středověk (přednes – David Vyhnánek, 4.A)

 

Ztrouchnivělým lesem táhnou páry
Nad močálem tančí čáry máry
Prej když k ránu mrholí
Toulají se mrtvoly
Žába kváká vlkodlaka láká

U každé vesnice - šibenice
U každého města - ghetto
Namísto justice- inkvizice
Tak asi vypadá středověk (…)

Žádné komentáře:

Okomentovat