čtvrtek 30. ledna 2014

Dny otevřených dveří na vysokých školách v únoru


Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO
Ostrava-Poruba
www.hgf.vsb.cz
1.2.2014
Fakulta informačních technologií ČVUT
Praha 6
www.fit.cvut.cz
3.2.2014
Fakulta sociálních věd UK obory Marketingová komunikace a PR, Žurnalistika IKSŽ
Praha 1
www.fsv.cuni.cz
3.2.2014
Fakulta strojní VŠB-TUO - Šumperk
Šumperk
www.fs.vsb.cz
3.2.2014
Fakulta dopravní (Děčín) ČVUT
Praha 1
www.fd.cvut.cz
4.2.2014
Pedagogická fakulta UK
Praha 1
www.pedf.cuni.cz
4.2.2014
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
Brno
www.icv.mendelu.cz
4.2.2014
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU
Opava
www.fpf.slu.cz
5.2.2014
Matematický ústav v Opavě SLU
Opava
www.math.slu.cz
5.2.2014
Zahradnická fakulta MENDELU
Lednice na Moravě
www.zf.mendelu.cz
5.2.2014
Fakulta strojní ČVUT
Praha 6
www.fs.cvut.cz
5.2.2014
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL
Liberec 1
www.fm.tul.cz
5.2.2014
Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Brno
www.pef.mendelu.cz
7.2.2014
Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE
Pardubice 2
www.upce.cz/fei
7.2.2014
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Kladno
www.fbmi.cvut.cz
7.2.2014
Ústav soudního inženýrství VUTBR
Brno
www.vutbr.cz/usi
7.2.2014
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE
Praha 3
fmv.vse.cz
8.2.2014
Pedagogická fakulta MU
Brno
www.ped.muni.cz
8.2.2014
Policejní akademie České republiky všechny fakulty
Praha 4
www.polac.cz
8.2.2014
Fakulta sociálních věd UK obor Mediální studia (KS) IKSŽ
Praha 1
www.fsv.cuni.cz
10.2.2014
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Praha 6
www.fel.cvut.cz
11.2.2014
Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Brno
www.fbm.vutbr.cz
13.2.2014
Fakulta textilní TUL
Liberec 1
www.ft.tul.cz
14.2.2014
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
Brno - Černá Pole
www.frrms.mendelu.cz
14.2.2014
Fakulta strojní TUL
Liberec 1
www.fs.tul.cz
15.2.2014
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
České Budějovice
www.vstecb.cz
24.2.2014
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
České Budějovice
www.vstecb.cz
25.2.2014
Fakulta ekonomiky a managementu UNOB
Brno
www.unob.cz/fem
27.2.2014

Vošická K.

Žádné komentáře:

Okomentovat